Paper Plane

Webstránka spravcovska.com
je v príprave

v prípade nevyhnutnosti nás kontaktujte
na dole uvedených kontaktoch.

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Bratislava ▪ Skalná 7622/9 ▪ 811 01 (sídlo spoločnosti)
Šaľa ▪ P. Pazmáňa 51/19 ▪ 927 01
Zvolen ▪ Námestie SNP 37 ▪ 960 01
Košice ▪ Hviezdoslavova 6 ▪ 040 01
+421 248 209 080+421 902 707 782
spravcovska@fardouspartners.com
www.spravcovska.com

IČO: 48 002 381 ▪ DIČ: 2120042089 ▪ IČ DPH: SK2120042089